รับทำบัญชี ปิดงบรายเดือน รายปี รับทำบัญชีเงินเดือนค่าแรงรายละเอียดบริการของสำนักงานบัญชี

  • รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี นำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ ยื่นแบบส่งกรมสรรพากร ได้แก่ แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภพ.30, 36), แบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และทั้งปี (ภงด.50, 51)
  • รับทำบัญชีเงินเดือน-ค่าแรง (เต็มรูป) (Payroll Outsource Service) ได้แก่ คำนวณเงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าพาหนะ รายได้อื่น รายการหักอื่นๆ, พิมพ์ Slip, ส่งแผ่น Disk ให้ธนาคาร, ส่งแผ่นให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้า​มี), ส่งแผ่นประกันสังคม, นำส่งเงินภาษีตาม ภงด.1 ยื่นแบบส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 แบบ สปส.1-03, 1-03/1 และสิ้นปียื่นแบบ ภงด.1ก และแบบ 90,91
  • รับวางระบบบัญชีสำหรับโปรแกรม Express จัดทำรายงานพิเศษอื่นๆ ตามต้องการ จัดทำระบบเอกสาร ขั้นตอนการทำงาน
  • ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี ระบบบัญชี ภาษีอากร และประกันสังคม ฟรีสำนักงานบัญชี เอ็คเซล
Tel.089-890-2929, 02-914-7860 
Fax.02-914-7861
email: kiatchai@hotmail.co.th

ดูแผนที่ คลิ๊กที่นี่


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 มีนาคม 2552 เวลา 08:32

    ขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับบทความ

    ตอบลบ