การส่งข้อมูลจากโปรแกรม Quicken ไป Excel


บ่อยครั้งที่ผู้บริหารต้องการข้อมูลการจ่ายเช็คว่าสัปดาห์นี้มีจ่ายให้ใครบ้าง และต้องการรายงานในรูปแบบ Excel ผมก็เลยต้อง Export ข้อมูลจากโปรแกรม Quicken ไป Excel มาวิธีการกันนะครับ เมื่ออยู่ในหน้าของรายงาน เลือก Export Data เลือก Report to Excel Compatible Format ซึ่งโปรแกรม Quicken จะส่งข้อมูลไปในรูปของ Tab Delimited Export File (*.TXT) แต่เราสามารถใช้ Excel เปิดไฟล์ได้ โดยเมื่อเข้าไป Excel แล้ว ตอนเลือกไฟล์ให้เปลี่ยนบรรทัดล่าง File of Type ไปเป็น Text File หรือไม่ก็เข้าไปพิมพ์ที่ชื่อไฟล์ *.txt แล้วกด Open ก็จะปรากฎชื่อไฟล์ให้เข้าไปเลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น