ยื่นงบการเงินล่าช้าต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่

ที่มา..Kiatchai Accounting

การยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับจะมีอยู่ 2 ส่วนนะครับคือ ในส่วนของกรมสรรพากร กับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ลองมาดูในส่วนของกรมสรรพากรกันก่อน คุณต้องเสียค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่เกิน 2,000 บาท เค้าใช้คำว่าไม่เกิน 2,000 บาทนะครับ แต่แนวปฏิบัติของสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ 1,000 บาท สำหรับแบบที่ยื่นเกินกำหนดเวลาแต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2,000 บาท และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องเสีย (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ถ้าคุณไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ผมแนบตารางค่าปรับมาให้ (ดููตารางค่าปรับด้านล่าง) การจ่ายค่าปรับให้ดูในเรื่องของระยะเวลา ถ้าคุณยื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับจะดูอยู่ที่ 1,200 บาท โดยจ่ายค่าปรับในนามบริษัท 600 บาท และจ่ายค่าปรับในนามกรรมการอีก 600 บาท

ตารางอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้าของกระทรวงพาณิชย์
สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน
ลำดับที่
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี       กรรมการผู้จัดการ
รวม
1.
ทุกประเภทยกเว้นกิจการร่วมค้า
600 บาท
600 บาท
1,200 บาท
2.
กิจการร่วมค้า
600 บาท
-
600 บาท
อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน
ลำดับที่
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี         กรรมการผู้จัดการ
รวม
1.
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1,200 บาท
1,200 บาท
2,400 บาท
2.
บริษัทจำกัด
2,400 บาท
2,400 บาท
4,800 บาท
3.
นิติบุคคลต่างประเทศ
6,000 บาท
6,000 บาท
12,000 บาท
4.
บริษัทมหาชนจำกัด
12,000 บาท
12,000 บาท
24,000 บาท
5.
กิจการร่วมค้า
6,000 บาท
-
6,000 บาท
อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ลำดับที่
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี         กรรมการผู้จัดการ
รวม
1.
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
2,400 บาท
2,400 บาท
4,800 บาท
2.
บริษัทจำกัด
4,800 บาท
4,800 บาท
9,600 บาท
3.
นิติบุคคลต่างประเทศ
12,000 บาท
12,000 บาท
24,000 บาท
4.
บริษัทมหาชนจำกัด
24,000 บาท
24,000 บาท
48,000 บาท
5.
กิจการร่วมค้า
12,000 บาท
-
12,000 บาท
อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน
ลำดับที่
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี         กรรมการผู้จัดการ
รวม
1.
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
3,600 บาท
3,600 บาท
7,200 บาท
2.
บริษัทจำกัด
6,000 บาท
6,000 บาท
12,000 บาท
3.
นิติบุคคลต่างประเทศ
18,000 บาท
18,000 บาท
36,000 บาท
4.
บริษัทมหาชนจำกัด
36,000 บาท
36,000 บาท
72,000 บาท
5.
กิจการร่วมค้า
18,000 บาท
-
18,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น