ใบกำกับภาษีต้องเก็บกี่ปี

  • การเก็บรักษา รายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษี ต้องเก็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี

อ้างอิง http://www.rd.go.th/publish/28312.0.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น