อบรมฟรี นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้

ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆ นะครับ อบรมฟรี แล้วยังนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ด้วย ผมเองก็เป็นศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ นะครับ เอามาโพสไว้เผื่อใครจะสนใจไปอบรม

คลิกเืพื่อโหลดเอกสาร

.

คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดสัมมนาบริการวิชาการให้แก่

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ อาจารย์
ศิษย์เก่า ผู้สนใจทั่วไป

ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี

(นับช.ม.CPD-CPAและCPD-ผู้ทำบัญชี

เป็นช.ม. อื่นๆ 3 ช.ม.)

clip_image001

(มีอาหารว่างและเอกสารประกอบการสัมมนา)

หัวข้อ

วิเคราะห์เจาะลึกมาตรการภาษีใหม่
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551

เวลา 13.30 16.30 น.

สถานที่

โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

http://account.bu.ac.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น