อบรม CPD เรื่องก้าวทันรายงานทางการเิงินฉบับใหม่

แนะนำอบรม CPD ราคาถูก (300 บาท) และนับชั่วโมง CPD ได้รวม 6 ชั่วโมง ผมเองก็สมัคร ปิดรับวันที่ 20 พฤศจิกายน นะครับ รายละเีอียดตามด้านล่าง
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งประกาศฉบับนี้ จะใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของธุรกิจทั่วประเทศที่มีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ในการนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามประกาศฉบับใหม่กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศฉบับใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูมอาคารชาเลนจ์เจอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เวลา 08.00 - 16.30 น.โดยมีค่าธรรมเนียมในการสัมมนาท่านละ 300 บาท และในการสัมมนาครั้งนี้ สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ เป็นเรื่อง การบัญชี 3 ชั่วโมง 30 นาที และเรื่องอื่น ๆ 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น