วิธีดึงจดหมายจาก gmail ไปเก็บไว้ที่ outlook express

เมื่อได้ลงทะเบียนใช้บริการของ gmail เรียบร้อยแล้ว ให้ login เข้าไป เลือกเมนู Setting แล้วเราจะไปอยู่ที่หัวข้อ General ตรงบรรทัด Language ให้เปลี่ยนเป็น ภาษาไทย (ไม่เปลี่ยนก็ได้) แล้วกด Save Change (อยู่ด้านล่าง)


เราจะออกมาอยู่ด้านนอกให้กดเมนู การตั้งค่า แล้วเลือกแท๊บ การส่งต่อและ POP/IMAP ดูรูปประกอบ ให้ติ๊กเพื่อเปิดใช้บริการ POP หรือ IMAP อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกใช้ทั้งสองอันเลยก็ได้ กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง


ข้อแตกต่างระหว่าง POP และ IMAP คือ POP จะดึงหัวจดหมายและเนื้อเรื่องมาเก็บไว้ที่ Outlook Express ทั้งหมด ส่วน IMAP จะดึงเฉพาะหัวจดหมายเท่านั้น เนื้อเรื่องจะดึงมาก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กอ่านเท่านั้น (ประหยัดเวลาดี) และจะ update จำนวนจดหมายใน gmail กับ outlook express ให้ตรงกัน ถ้ากดลบจดหมายใน Outlook Express ใน gmail ก็จะถูกลบไปด้วย (วิธีนี้นิยมใช้ในโทรศัพท์มือถือ)


gmail setup-1


มาดูการตั้งค่าในโปรแกรม Outlook Express ให้ไปที่เมนู Tools เลือกแท๊บ Accounts


เลือกเมนู Add เลือก Mail


- พิมพ์ชือที่ต้องการให้แสดงลงไป (Display Name) กด Next


- พิมพ์ email address กด Next จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดูรูปประกอบ


gmail setup-2


ใน My incoming mail server is เราสามารถกำหนดค่าได้ 3 แบบคือแบบ POP3, IMAP และ HTTP


- ในช่อง Incoming mail ถ้ากำหนดเป็น POP3 ให้พิมพ์ pop.gmail.com แต่ถ้ากำหนดเป็น IMAP ให้พิมพ์ imap.gmail.com


- ในช่อง Outgoing mail ให้พิมพ์ smtp.gmail.com


เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้กด Next จะเข้าสู่หน้าจอให้กรอก password ของ email และให้ติ๊กที่ช่อง Remember password ด้วย เป็นอันเรียบร้อย สำหรับคนที่กำหนดค่าเป็น POP3 ต้องเข้าไปกำหนดค่าเพิ่มเติมที่ Outlook Express ดังนี้


ไปที่ Tools เลือกแท๊บ Accounts จะขึ้น list email ให้กดเลือก email ต่อไปให้แท๊บที่ด้านขวาคำว่า Properties เลือกแท๊บ Advanced กำหนดค่าดังนี้


Outgoing mail (SMTP) เป็น 465


Imcoming mail (POP3) เป็น 995


ดูรูปประกอบ


gmail setup-3


หลังจากนั้นให้เลือกแท๊บ Servers ที่ด้านล่างให้ติ๊กถูกที่ช่อง My server requires authentication เป็นอันเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น