เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องนำส่ง ภงด.1 หรือไม่

กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรายใดไม่มีภาษีต้องหักนำส่งไม่ต้องกรอกรายการของรายนั้นในแบบ ภ.ง.ด.1 แต่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก สรุปทั้งปี โดยกรอก รายชื่อของพนักงานทุกคน แม้จะไม่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก็ตาม (อันนี้เป็นคำตอบที่สรรพากรเคยตอบไว้)

แต่จะยื่นก็ได้นะครับ เพราะผมก็เคยยื่น ภงด.1 แบบไม่มียอดต้องเสียภาษีมาแล้วหลายครั้งแล้วเหมือนกัน เพราะด้านหลังแบบ ภงด.1 ดันมีข้อความแจ้งไว้ว่า “ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภงด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

มีคนแนะนำไว้เหมือนกันว่า ให้คำนวณแบบมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้สัก 5 บาทก็ได้ เวลาไปยื่นจะได้มีเงินเสียภาษีบ้าง เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจไม่รับก็ได้เนื่องจากไม่มียอดภาษีชำระ

ทุกวันนี้ถ้าไม่มีภาษีต้องเสีย ผมก็ไม่ได้ยื่นแบบนะครับ หรือถ้าบริษัทไหนยื่นแบบ ก็จะยื่นให้เฉพาะรายที่มีภาษีต้องเสียเท่านั้น อย่างเช่นพนักงานอาจจะมีสัก 50 คน แต่จะมีเสียภาษีสัก 10 คน ก็จะยื่นเฉพาะพนักงานที่มีภาษีต้องนำส่งเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น