ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทมหาชน

<><><></> </> </> <><><></> </> </>

บาท
1. ​จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ​
1.1 ​ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท​
1.2 ​ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000​บาทที่เพิ่มขึ้น​
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000​บาท)
1.3 ​ทุนจดทะเบียนตั้งแต่​25,000,000 บาทขึ้นไป​
1,000.-
1,000.-

50,000

2. ​จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท​
2.1 ​จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท​
(นอกจากการเพิ่มทุน)
2.2 ​จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ​เพื่อเพิ่มทุน​
(1) ​ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 ​บาท​
(2) ​ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000​บาทที่เพิ่มขึ้น​

500.-


1,000.-
1,000.-
3. ​จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด​
3.1 ​จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด​
​ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท​
3.2 ​ทุนจดทะเบียนทุก​1,000,000​บาทที่เพิ่มขึ้น​
(เศษของ 1,000,000​บาท​ให้คิดเป็น 1,000,000​บาท)
3.3 ​ทุนจดทะ​เบีนตั้งแต่​ 25,000,000 ​บาทขึ้นไป​

1,000.-

1,000.-

250,000.-

4. ​จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท​
4.1 ​ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000​บาท​
4.2 ​ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000​บาทที่เพิ่มขึ้น​
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 ​บาท)
4.3 ​ทุนจดทะเบียนตั้งแต่​10,000,000​บาทขึ้นไป​
1,000.-
1,000.-

50,000.-
5. ​จดทะเบียนควบบริษัท​
10,000.-
6. ​จดทะเบียนลดทุนบริษัท
500.-
7. ​จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
500.-
8. ​จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่​คนละ
500.-
9. ​จดทะเบียนเลิกบริษัท
500.-
10 ​จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
500.-
11. ​จดทะเบียนเรื่องอื่น​ๆ​เรื่องละ
500.-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น