อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2551

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก้ไขตามกฎหมายใหม่ ฉบับที่ 470/2551 ทั้งนี้เมื่อได้ยอดเงินได้สุทธิแล้ว นำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้

 

เงินได้สุทธิ

ช่วงเงินได้​สุทธิแต่

ละขั้น

อัตรา

ภาษี

ร้อยละ

ภาษีแต่ละขั้นเงิน

ได้สุทธิ

ภาษีสะสม

สูงสุดของขั้น

1 - 100,000

100,000

ได้รับยกเว้น

-

-

100,001 - 150,000
150,001 - 500,000
50,000
350,000
ได้รับยกเว้น

10

-
35,000
-
35,000

500,001 - 1,000,000

500,000

20

100,000

135,000

1,000,001 - 4,000,000

3,000,000

30

900,000

1,035,000

4,000,001 ​บาทขึ้นไป

 

37

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น